เว็บไซต์ภาคีเครือข่าย

ชื่อกลุ่มเว็บไซต์
1 กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ http://cashews.otopuru.com/
2 กลุ่มผึ้งทองฟาร์มhttp://goldenbee.otopuru.com/
3 จิราภาขนมเทียนเสวยhttp://jilapa.otopuru.com/
4 กลุ่ม F&K Mulberry http://fkmulberry.otopuru.com/
5 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังกองhttp://banwangkxng.otopuru.com/
6 กลุ่มแม่บ้านตำบลเด่นชัยhttp://thaifood.otopuru.com
7 กลุ่มน้ำผึ้งชัยอารีย์http://chaiareefarm.otopuru.com/
8 กลุ่มเพื่อนไม้http://woodfriend.otopuru.com/
9 กลุ่มหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติhttp://thungcharoen.otopuru.com/
10 กลุ่มผ้าทอมือค้างปินใจhttp://bankangpinjai.otopuru.com/